F.H.U. ORKAN
Maciej Orkan
43-419 Hażlach
ul. Rudowska 31
woj. śląskie
tel. 501-527-857
tel. 33 856 75 41

e-mail:   orkan5@vp.pl
NIP: PL 548-100-04-52
REGON: 070410628

NUMER KONTA ING Bank Śląski
90 1050 1083 1000 0090 6273 9017

Klauzula informacyjna

·    Administratorem Państwa danych jest Maciej Orkan, 43-419 Hażlach ul. Rudowska 31, NIP: 5481000452 , REGON: 070410628, tel. +48 501 527 857

·    Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wystawienia dokumentu księgowego, podstawa prawna: Art. 106e. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2017 poz. 1221).

·    Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy, podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

·    Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu skontaktowania się w sprawach związanych z realizacją zawartej umowy, podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

·    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu pełnych lat po zamknięciu roku finansowego.

·    Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarza lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

·    Przysługuje Państwu prawo przeniesienia danych do innego Administratora.

·    Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania Państwa danych osobowych przez Naszą Firmę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

·    Podanie danych osobowych jest konieczne w celu zawarcia umowy, wystawienia dokumentu księgowego, lub skontaktowania się w sprawach związanych z realizacją umowy. Nie podanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy, wystawienia tego dokumentu lub skontaktowania się z Państwem.